Vợ là người đầu ấp tay gối. Vì thế việc vợ xuất hiện trong giấc mơ cũng không phải là điều hiếm gặp. Tuy nhiên giấc mơ thấy vợ có thể đem lại những điềm báo nhất định hay có thể là sự báo mộng về kết quả lô đề. Điềm báo của giấc mơ…