Nhiều người có thói quen đi xem bói để chọn lựa ngày đẹp nhất khởi nghiệp hay đơn giản chỉ là xem bói để biết trước về tương lai…Dù vì mục đích gì thì xem bói cũng là nhu cầu cần thiết phù hợp với một nhóm người nào đó. Nếu trong giấc mơ thấy…