Trong giấc mơ chúng ta có thể gặp rất nhiều sự vật, sự việc và con người ở những hoàn cảnh khác nhau. Mơ thấy bố là giấc chiêm bao phổ biến, chứa đựng huyền cơ về tương lai. Để biết rõ hơn chiêm bao thấy bố là điềm gì, mời bạn xem thêm bài…